Verantwortlich für den Inhalt:
H. Biedermann
Literaturliste & Kongreßbeiträge (Auswahl)

*Medische Wereld erkent Nieuwe Therapie Voor Refluxbabies (BE)*

Reflux en zijn behandeling

20% van alle ouders zoeken medische hulp wegens het frequent regurgiteren (teruggeven van voeding) van hun baby en het daarmee gepaard gaande ongemak (huilen). Het gereputeerd medisch tijdschrift „Archives of Disease in Childhood“ van de groep „British Medical Journal“ maakte onlangs de resultaten bekend van het klinisch onderzoeksproject dat eind 2006 was opgestart in de afdeling Kindergastro-enterologie van het Universitair Ziekenhuis Brussel.

Het AR bed, een ontwikkeling van het bedrijf MULTICARE en het UZ Brussel, werd bestudeerd bij een groep babies die veel regurgiteerden en veel huilden, waar medicatie of voedingsaanpassing niet had geholpen. Er werd vastgesteld dat het „AR bed“ resulteerde in minder regurgiteren en minder huilen bij 3/4 van de babies. Bovendien werd ook objectief vastgesteld dat de reflux-index (% tijd dat er zuur is in de slokdarm, gemeten met pH-metrie) binnen één week zowat halveerde.
Rekeninghoudende met de periode van radeloosheid tot ontreddering bij ouders en hun baby, al dan niet gepaard gaande met diverse onderzoeken (oesofagoscopie, pH-metrie, etc), in hun zoektocht naar de geschikte voedingsaanpassing en medicatie, kan het AR bed[1] veel sneller soelaas brengen: over het algemeen wordt de verbetering binnen de dag vastgesteld.
Het AR bed wordt nu door pediaters naar voorgeschoven als een eerste stap in behandeling van regurgitatie en/of gastro-oesofageale reflux.
Naast geruststelling van de ouders, een voedingsaanpak (aangepast volume, ingedikte Anti-Regurgitatie voeding), draagt deze houdingstherapie bij tot het afnemen van de klachten. Dit is een belangrijke stap vooruit om de spiraal van overgebruik van medicatie bij babies die voeding terug geven en veel huilen te stoppen.
Professor Y. Vandenplas: „Medicatie is vooral nuttig bij reflux ziekte en dus zure reflux en oesofagitis. Veel babies die „voeding terug geven“ hebben geen reflux ziekte. M.a.w. medicatie heeft weinig zin bij deze babies. Alle medicatie heeft potentiële nevenwerkingen. Daarom verdient
het de voorkeur deze medicatie zoveel mogelijk te vermijden. Ervaring
met het MULTICARE AR bed leerde ons dat bij een aardig aantal kinderen ook alle medicatie kon gestopt worden.“
Meer info en een apothekerslijst vindt u op http://www.multicare.be/nl/arbed.html

Kommentieren